TECH-SOLUTIONS ER DISTRIBUTØR AF DET KOMPLETTE PRODUKTUDVALG FRA LUMEL

ND45 power network

ENERGI- OG STRØMKVALITETSMÅLER


ND45 Power Network Analyzer måler og logger over 500 energi kvalitetsparametre i klasse A på 3- eller 4 leder 3-fasede netværk. For spænding og strøm målinger ligeledes harmoniske og interharmoniske op til 51. Fleksible opsætning med mange muligheder. Måling af 4 tarifgrupper og mulighed for tilslutning af yderligere 6 energimålere.

Understøtter Modbus Slave, Ethernet 100 Base-t og USB med Web Server (HTTP protokol), FTP Server og HHCP klient. E-mail besked til alarmer og hændelser.

32GB hukommelseslager gemmer alle værdier før, under, og efter hændelser.

NIVEAUMÅLING

UDEN FYSISK KONTAKT MED MEDIET


Vores ULT20 ultralyds tankniveaumåler måler på væske og pulvermaterialer på op til 8 meter, med automatisk temperatur kompensation. Den kan programmeres til at vise tankindhold, men også til at vise flow værdien ved fyldning og tømning. 2 individuelle 32 punkt karakteristikker. Mulighed for at kompensere for ujævne væskeoverflader eller medie beskaffenhed.

ULT20 lagre de målte data i den interne hukommelse, og kan kommunikere oplagrede data, og programmeres via RS48 og USB (Gratis eCon software). Den har ydermere et indbygget LCD-display, som gør det muligt at aflæse målte værdier lokalt. Trykknapper muliggør også lokal opsætning. 2 programmerbare udgange med NO kontaktsæt, og indstillelig timer, kan benyttes til start/stop af udstyr, samt alarmer ved forud valgte niveauer.

Nem montering, uden at skulle tømme beholder eller tank. Kan også anvendes til at overvåge vandstanden i åbne vandkanaler.

ULT20 niveau sensor til lukkede systemer og åbne kanaler

HT20IoT klima datalogger

TEMPERATUR OG FUGT DATALOGGER IoT


HT20IoT temperatur og fugt datalogger måler løbende temperatur og luftfugtighed og lagre data, som kan videresendes via Ethernet ved hjælp af MQTT-protokol. Med op til to definerbare alarmniveauer sendes besked som e-mail eller til dedikeret hjemmeside. Samtidigt fremkommer advarsel i det indbyggede display understøttet af en hørbar alarm.

Perfekt til overvågning og rapportering af klimadata i produktionsfaciliteter, lagerbygninger, laboratorier, museumsbygninger og f.eks. drivhuse.

Den interne hukommelse lagre op til 8GB data, så der er ingen fare for at data går tabt. Når lagret er fyldt, overskrives de gamle data først.

Målinger giver temperatur, relativ luftfugtighed, dugpunkt, absolut luftfugtighed, wet-bulb, og luftens varmeindhold.

Med den nyeste version af indeklima målere HT22Iot kan der måles følgende data, -  Lys Intensitet i LUX, TVOC (Total flygtige organiske forbindelser),  CO2 concentration,Temperatur, Relativ luftfugtighed, Dugpunkt, Absolut luftfugtighed, m.m.

ENERGI- OG STRØMKVALITETSMÅLER MED DEDIKERET STRØMTRANSFORMER


ND20ct Power Network Meter muliggør hurtigt, nem og bekvem installation af dedikeret 1- eller 3-faset strømtransformer med RJ12 stik, som eliminerer risikoen for fejltilslutning.

Ideel til at overvåge de vigtigste energikvalitetsparametre og forbrug inden for alle industrier, offentlig forsyning eller bygninger.

Måler og fremviser tab i forbindelse med harmoniske hændelser. Nem opsætning med gratis eCon software. Overskueligt 3.5” LCD-display med baglys og komfortabel menu navigation via taster i instrumentets front, som i øvrigt er IP65.

Overførsel af data via RS-485 (Modbus) f.eks. via vores SM61IoT data logger til PC, tablet eller mobiltelefon med en webbrowser.

ND20ct power network

NA6 plus digital display

PROGRAMMERBART DIGITALT NIVEAU OG TEMPERATUR DISPLAY


NA6plus hjælper operatøren med at få overblik over processen. Ofte bruges digitale displays som et supplement til de centrale styresystemer, så man lokalt, kan få et bedre overblik over nøgleparametre.

Displayet har 2 programmerbare farve grafer (F.eks. niveau og temperatur), som understøttes af 2 digitale displays som viser den aktuelle målte værdi.

Tilslutning til 4-20mA signal og thermocouple/Pt100.

Op til 8 programmerbare relæudgange, analog udgang og ekstern digital kommunikation RS-485 med Modbus protokol.

Udbredt anvendelse inden for produktion af fødevarer, bryggerier, kemisk industri, spildevandsbehandling, og andre processer hvor overblik er kritisk.